Blog Posts and Articles on Other Websites

Door de koppeling van de Provinciale Statenverkiezingen en de Eerste Kamer overschaduwen de thema’s die nationaal spelen de provinciale thema’s zo langzamerhand volledig. Sinds de Statenverkiezingen van maart 2019 is het bestaande systeem duidelijk failliet. Een goede oplossing is om de gemeenteraden de Provinciale Staten te laten benoemen: https://www.binnenlandsbestuur.nl/gemeenteraden-ps
Toerisme is zowel een bron van inkomsten als een last. Terwijl de toerist geniet van zijn vrije tijd en de toerismesector zijn welverdiende brood hieraan verdient, is de omgeving, die om dit alles niet gevraagd heeft, de klos. De toerismebelasting kan uitkomst brengen. Zo betoog ik de meest recente Binnenlands Bestuur.
Veel voorstellen om de integriteit in de gemeentelijke politiek te bewaken zijn gebaseerd op een klassieke vorm van regulering: overzicht binnen een hiërarchische structuur. Een, al dan niet verkozen, hogere overheidslaag of vertegenwoordiger daarvan (burgemeesters, de Minister van BZK, Comissarisen van de Koning, of de AIVD) moet direct kunnen ingrijpen in de lokale politiek. Top-down dus. Zolang integriteitsschendingen stemmen opleveren hebben politici echter geen sterke prikkel om ze aan te pakken. Daarbij gaan de oplossingen ten koste van decentralisatie en van de keuzevrijheid van de burger. Het nastreven van integriteit hoeft niet ten koste gaan van de keuzevrijheid van de burger en decentralisatie als de vrije pers de lokale politiek kan controleren en er vol wordt ingezet op het vergroten van politieke concurrentie binnen gemeenten, met de rechterlijke macht als stok achter de deur. Bottom-up kan ook. Zo betoog ik in de Binnenlands Bestuur van april 2018.
Had you asked 10 year old me what I wanted to achieve in life, I probably would have answered going to space, find a dinosaur and making my own atlas. While the first two goals are out of reach (when do they start sending social scientists to outer space, and when will they start hiding dinosaurs on the economics faculty?), at least I co-authored an atlas: the Atlas of local taxes.
Politieke partijen die deelnemen aan het gemeentebestuur verliezen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld vier tot acht procent van hun raadszetels. Voor partijen die weinig wethouders leveren is dit verlies twee keer zo groot als voor partijen die de meeste wethouders leveren. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen dat vandaag wordt gepubliceerd in het vakblad ESB. Lees er meer over op: https://esb.nu/esb/20038002/besturen-gemeente-kost-partijen-raadszetels On the same topic, without pay wall, on the blog on (almost) everything happening in Dutch political science, aiming to make it accessible to a wider audience: http://stukroodvlees.nl/kost-besturen-raadszetels
Could climate change lead to more democracy? Under specific circumstances, yes. Read all about it in my (award winning) blog post for David Zetland’s awesome blog series (and soon to be book) Life Plus 2 Meters: http://lifeplus2m.com/climate-charged-democracy/
A post on GroenLinks’ strategy to create a greener Netherlands, published on the awesome green do-it-yourself website ‘Facing Change’: http://facing-change.org/en/groenlinks-and-its-failing-strategy/
Several posts for Independent Media International, on regulation and taxation in the tourist industry,  why the GOP does not dump Trump, Geert Wilders, active organ donation systems and bodily integrity, and the integrity of DENK’s multiculturalism: http://www.iminternational.nl/2017/04/04/taxation-beats-regulation-for-amsterdams-tourist-dilemma/ http://www.iminternational.nl/2016/08/08/making-the-gop-grand-again-why-the-gop-does-not-dump-trump/ http://www.iminternational.nl/2017/02/17/election-talk-geert-wilders/ http://www.iminternational.nl/2016/10/07/a-painful-trade-off-the-active-organ-donation-system-and-bodily-integrity/ http://www.iminternational.nl/2016/07/14/denk-the-long-needed-multicultural-party/

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: