Belasting gemeente, provincie en waterschap samen in beeld gebracht door RUG/COELO

Groningen, a.d. XVI Kal. Sept. MMDCCLXXI A.U.C.,

Voor het eerst kan iedere Nederlander nu zonder moeite zien hoeveel hij of zij moet betalen aan gemeente, provincie en waterschap. Vandaag presenteert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen de eerste uitgebreide Lokale Lasten Calculator. Hiermee zijn de lokale lasten die in verschillende plaatsen worden geheven heel gemakkelijk online te vergelijken. Ook is te zien hoeveel de gemeenten ontvangen van het Rijk.

Het kan voor een burger lastig zijn om te bepalen hoeveel je betaalt aan lokale belasting. Elke lokale heffing wordt op een andere manier bepaald. Dat kan namelijk afhangen van de woningwaarde, het aantal personen, wel of geen auto (en het gewicht), de hoeveelheid afval, enzovoort. Dat maakt het lastig om zelf een overzicht te krijgen.

Eén van de belangrijkste aspecten bij het beoordelen van hoe een overheid functioneert, is hoeveel belasting die overheid heft. Hierbij is het natuurlijk van belang om ook rekening te houden met het voorzieningenniveau, en met lokale omstandigheden die voorzieningen duurder kunnen maken.

De Lokale Lasten Calculator is te vinden op www.coelo.nl. Na het invullen van een gemeentenaam, het aantal personen dat in huis woont en nog wat gegevens, komen de lasten overzichtelijk in beeld. Men kan ook een vergelijkingsgemeente kiezen.

Meer dan gemeentelijke lasten

Bij lokale lasten denken mensen vaak aan de gemeentelijke heffingen als de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Maar ook provincies en waterschappen hebben geld van ons nodig om hun werk te kunnen doen. Soms zelfs meer dan een gemeente.

Provinciale lasten

De enige inkomsten die provincies direct uit belastingen ontvangen, zijn de provinciale opcenten. Dit is een percentage bovenop de motorrijtuigenbelasting. Hoe zwaarder de auto, hoe meer je betaalt. Mensen zonder auto of met een elektrische auto zijn het voordeligst uit, zij betalen niets.

Waterschapsheffingen

De waterschappen heffen diverse belastingen. De gemiddelde burger krijgt alleen te maken met de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. Wat je betaalt hangt af van je huishouden en – bij woningbezitters – de WOZ-waarde van het huis.

Rijksuitkeringen

Naast inkomsten uit belastingen, ontvangen gemeenten ook geld van het Rijk, uit zogeheten rijksuitkeringen. Deze zijn gemiddeld drie keer groter dan de inkomsten voor gemeenten uit belastingen. De vernieuwde Lokale Lasten Calculator laat de inkomsten per inwoner uit de rijksuitkeringen van het vorige jaar ook zien. Hierdoor is nu voor het eerst makkelijk te zien hoe deze rijksuitkeringen zich verhouden tot de belastingen die een burger betaalt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: