Belasting gemeente, provincie en waterschap samen in beeld gebracht door RUG/COELO

Groningen, a.d. XVI Kal. Sept. MMDCCLXXI A.U.C., Voor het eerst kan iedere Nederlander nu zonder moeite zien hoeveel hij of zij moet betalen aan gemeente, provincie en waterschap. Vandaag presenteert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen de eerste uitgebreide Lokale Lasten Calculator. Hiermee zijn de lokale... Continue Reading →

Should We Care About Inequality or Poverty?

Groningen, a.d. X Kal. Aug. MMDCCLXXI, A.U.C., Worldwide poverty has been falling over the last few decades. 150 years ago every country in the world was a developing country with raging epidemics and widespread poverty. Fortunately that has been much reduced. Meanwhile, however, inequality may be larger than ever. The middle class in developed countries... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑