Politieke concurrentie en integriteit in lokaal bestuur

Groningen, prid. Kal. Maias MMDCCLXXI A.U.C.,

Veel voorstellen om de integriteit in de gemeentelijke politiek te bewaken zijn gebaseerd op een klassieke vorm van regulering: overzicht binnen een hiërarchische structuur. Een, al dan niet verkozen, hogere overheidslaag of vertegenwoordiger daarvan (burgemeesters, de Minister van BZK, Comissarisen van de Koning, of de AIVD) moet direct kunnen ingrijpen in de lokale politiek. Top-down dus.

Zolang integriteitsschendingen stemmen opleveren hebben politici echter geen sterke prikkel om ze aan te pakken. Daarbij gaan de oplossingen ten koste van decentralisatie en van de keuzevrijheid van de burger. Het nastreven van integriteit hoeft niet ten koste gaan van de keuzevrijheid van de burger en decentralisatie als de vrije pers de lokale politiek kan controleren en er vol wordt ingezet op het vergroten van politieke concurrentie binnen gemeenten, met de rechterlijke macht als stok achter de deur. Bottom-up kan ook.

Zo betoog ik in de meest recente Binnenlands Bestuur. Een langere versie van ditzelfde opinieartikel is hier te lezen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: